HÅRDDISKPROBLEM

Vi hjälper till även när disken slutat fungera!

Datorsnillet i Skåne har arbetspartner som hjälper till vid dataförlust eller oläsbar hårddisk.

Fyll i nedan formulär så vet vi hur vi bäst kan hjälpa dig!

Fyll i alla fält så kan vi lättare hantera ditt ärende. Det underlättar också vid eventuellt behov av dataräddning.

s

ATT TÄNKA PÅ

Om din dator låter konstigt och det kommer ett rispande ljud eller du hör att datorn starta upp och ner med jämna mellanrum.

Stäng av datorn!

Det kan vara så illa att huvudet i disken som skriver och läser din data, rispar eller har problem att hitta data på disken. Då kan förlust av data från disken bli mer än nödvändigt och omfattande.

8 + 6 =