INTEGRITETSPOLICY

Behandling av personuppgifter

Dina personuppgifter behandlas ansvarsfullt med hänsyn till din integritet! Vi samlar inte information som vi inte behöver, lagrar inte det vi inte behöver och ger inte ut till tredje part utan din godkännande. GDPR som träddes ikraft maj 2018 innebär att du har rätt att få del av vilken information vi har och vad vi samlar in om dig. Du har även rätt att få del av hur vi gör det och varför.

Personuppgifter

De personuppgifter vi samlar in är i första hand sådana som du själv uppger till oss när du blir kund hos oss genom olika tjänster. Dessa uppgifter lämnar du till oss och innehåller vem du är, var du bor och vad du har köpt för tjänst eller vad som var dina problem som vi hjälpte dig med.
Uppgifterna kommer in via:
 • Köp via faktura
 • Betalning av tjänst i hemmet
 • Ansökan av RUT-avdrag
 • Kontaktformulär

Information som du ger oss

Direkta kontaktuppgifter:

 • Namn, adress, e-postadress, telefonnummer och personnnummer.

Betaluppgifter:

 • Betalningsinformation, fakturainformation och eventuell bankkonto
 • Köpta varor/tjänster

Besöksinformation:

 • Fastighetsbeteckning, lägenhetsnummer, uttagen för IT-kommunikation
 • Hur du hittade oss

Ärenden:

 • Detaljer om dina ärenden, vad du behöver hjälp med 
 • Information som är väsentligt att få för att vi ska kunna utföra ärendet du har hos oss

 

Hur vi använder insamlad information

Uppgifterna hanteras för att förbättra och tillhanda hålla bättre utökade tjänster i professionell nivå och servicegaranti för kunden och oss som företag.

Det kan innebära informationen används till:

 • Kundsupport och information
 • Kund och användarkonton
 • Erbjudanden, tips och förmåner genom nyhetsbrev
 • Kundundersökning och utvärdering för vår affärsutveckling
 • Support och service ärenden
 • Utbildningserbjudanden
 • Försäkringsmöjligheter

Information som kan lämnas ut

Då vi har möjlighet i samtycke med dig som kund ge största möjliga service kan vi dela information med:

 • Betal och kreditbolag – vid större köp av tjänster från kund. 
 • Försäkringsbolag – vid försäkring kring utrustning och tjänster av känslig operativ daglig verksamhet.

RÄTTSLIGA INTRESSEN

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Datorsnillen i Skåne’s rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

PERSONSKYDD

Datorsnillen i Skåne skyddar alla personuppgifter som överförs till tredje part, eller som skulle kunna överföras till ett land utanför EU/EES, i enlighet med GDPR.

ANONYM DATA

Anonym data kan komma att överföras till Google Analytics. Det innebär att data som kopplar dig som person (personuppgifter) kommer INTE finnas på Google servrar genom oss.

Hantering av personuppgifter

Datorsnillen i Skåne värderar högt våra kunders intressen i att inte sprida uppgifterna vidare till annan olämplig part. Vi kommer även förhindra ofrivilliga utlämnanden, fel användning, annan åtkomst, förändring av personuppgifter, förlust eller skada åsamkat av felhantering.

SPARADE PERSONUPPGIFTER

Vi värdesätter grunden av GDPR och utlämnar ingen personuppgift till tredje part som finns utanför EU/ESS. Detta möjliggör bättre och säkrare åtkomst samt skydd, om vad du som kund har rätt i att göra med dina personuppgifter.

TIDSBEGRÄNSADE PERSONUPPGIFTER

Datorsnillen i Skåne sparar personuppgifterna så länge kunden är kund hos oss. Därefter tar vi bort uppgifterna och kund får vid behov information om detta.

Viss person och kundinformation som innehåller ekonomisk karaktär, underlag i form av fakturor, ordrar och betalningar sker lagringen så länge det av lagkraft i myndighetskrav som bokföring gäller.

Rättigheter som kund

Kunden har alltid rätt att få utdrag om vad som lagrats i form av personuppgifter eller annan information när kund begär ut dessa.

En fullt utdrag kan tas ut inom tre veckor efter en skriftlig begäran in kommit in till oss. Denna begäran ska alltid innehålla vem du är som begär ut denna information och skickas till kundens folkbokförda adress (se nederst på denna sida).

ÄNDRA PERSONUPPGIFTER

Kund har alltid möjlighet att ändra i sina egna personuppgifter när som helst i nedan formulär.

Kund har möjlighet att begränsa sina uppgifter om det visar sig vara inkorrekta.

RADERA PERSONUPPGIFTER

Det går när som helst att få sina personuppgifter och/eller information raderade från oss. Detta gäller när inga avtal eller andra åtagande mellan parterna är överenskomna i skriftligt format. Dessa måste då först upphöra. Därefter kan vi raderar uppgifterna efter upphörda avtal och överenskommelserna.

ÅTERKALLA SAMTYCKEN

Kunden har alltid rätt att när som helst återkalla samtycken som kund har givit Datorsnillen i Skåne.  

Personuppgiftsansvarig

Datorsnillen i Skåne med organisationsnummer 680406-xxxx som har sitt säte i Kävlinge är ansvarig för personuppgifterna. Vill du komma i kontakt med ansvarig kan du göra det genom formuläret här nedan.

Kontakta personuppgiftsansvarig

Kontakta mig på (obligatoriskt)

15 + 10 =

Denna integritetspolicy gäller från och med 2018-04-01.

Datorsnillen i Skåne förbehåller sig rätten att när som helst ändra och uppdatera innehållet. Detta sker samtidigt med email utskick för ändringen till våra kunder.

Behöver du kontakta oss i andra ärenden gällande vår service och tjänster klickar du på den blå knappen här nedan med texten “Kontaktformulär”.